ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
มาตรฐานกลุ่มบริหารวิชาการ
ฉบับที่ 37 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas) ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ มณีจันทร์ และนายธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในเทศกาลคริสต์มาสทั้งของชาวตะวันตกและตะวันออก ปี 2563 นี้นับว่าเป็นปีที่ยากลำบากของคนทั่วโลกที่ต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 จากมาตรการล็อกดาวน์ หรือการคุมเข้มทางสังคม ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมาหลายประเทศ สลับกันบังคับใช้มาตรการอย่างเคร่งครัดและผ่อนปรนในบางช่วงเวลา ขณะที่ช่วงปลายปีซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศของการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ความสุขของคนทั่วโลกกลับต้องถูกจำกัดลง โดยบางประเทศยุติการจัดงานเฉลิมฉลอง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมให้นักเรียนสวมใส่เสื้อสีแดงและแจกของขวัญให้กับนักเรียนทุกห้อง ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนเทพสถิตวิทยา

  Thepsathitwittaya school organized a simple Christmas event on 25 December 2020. This activity has been prepared by the Foreign Language Department supported by Dr. Phonnaphat Phongwaratphon - Director of Thepsathitwittaya school, together with Mr. Paitoon Maneejan and Mr. Thanawisut Sinnobpharat - Deputy Directors. The purpose of this activity is to expose the students to western and eastern Christmas culture, This year is a very challenging one due to Covid-19 crisis. Activities are limited to ensure that health protocols are not compromised The school celebrated Christmas with a very low key program limited to wearing of red clothes and gift-giving to students at the football field of the school.
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.63 KB