ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เซปัคตระกร้อชาย (ควบคุมทีม) การแข่งขันกีฬาโซนหุบเขา ปีการศึกษา 2554
ชื่ออาจารย์ : นายคุณากร อุเทนสุต
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2555,16:28  อ่าน 1192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาการ(การแกะสลักและการจัดสวนถาด) ปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นายคุณากร อุเทนสุต
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2555,16:25  อ่าน 1189 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานตะกร้าหรรษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2555,16:10  อ่าน 1236 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2555,16:10  อ่าน 1790 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Spelling Be
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิตารีย์ มะลาศรี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2555,15:53  อ่าน 1052 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสานตะกร้าจากเศษวัสดุ รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 7 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่ออาจารย์ : นางปัจวรรณ ชุ่มเมืองปัก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2554,08:56  อ่าน 1546 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานอาชีพ เหรียญทองอันดับที่ 7 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60
ชื่ออาจารย์ : นางปัจวรรณ ชุ่มเมืองปัก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2554,08:51  อ่าน 1967 ครั้ง
รายละเอียด..