ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปรับเปลี่ยนวิธีการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 18) 17 เม.ย. 64
แจ้งปรับเปลี่ยนวิธีการรับประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน นักเรียน ม.3 และ ม.6 (อ่าน 11) 17 เม.ย. 64
อัพเดทรายชื่อนักเรียน ณ เวลาที่ยื่นใบสมัครเรียน ม.1 และ ม.4 กับทางโรงเรียนไว้แล้วผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ และการแนะแนวการศึกษาต่อ (อ่าน 30) 16 เม.ย. 64
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (อ่าน 9) 16 เม.ย. 64
ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 64) 22 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ที่ 7/2564 เรื่อง นโยบายเร่งด่วนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ปีงบประมาณ 2564-2565 (อ่าน 102) 04 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 80) 03 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 114) 03 มี.ค. 64
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโรงอาหาร (อ่าน 87) 11 ก.พ. 64
ประกาศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยาผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ (อ่าน 75) 10 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับจัดการเรียนรู้ (อ่าน 111) 28 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง (อ่าน 130) 22 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (อ่าน 108) 22 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับจัดการเรียนรู้ (อ่าน 99) 22 ม.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง (อ่าน 121) 16 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง (อ่าน 124) 13 ม.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ (อ่าน 138) 08 ม.ค. 64
ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 3092) 28 ธ.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 3 (อ่าน 3244) 25 ธ.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวังและแนวทางการปฏิบัติตน COVID-19 (อ่าน 3128) 25 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน E-Sport ศึกชิงบัลลังก์ ROV (อ่าน 3135) 04 ธ.ค. 63
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30 แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 3121) 02 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้าง (อ่าน 3426) 24 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3383) 20 ก.ค. 63
มอบทุนการศึกษา ทุนเงินอุดหนุน COVID-19 กสศ. ประจำปี 2563 (อ่าน 3524) 17 มิ.ย. 63
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30 ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนติดต่อรับทุนเงินอุดหนุน COVID-19 กสศ. ประจำป (อ่าน 3413) 08 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง การรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ โรงเรี (อ่าน 3389) 08 มิ.ย. 63
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประกาศเลื่อน รับสมัครนักเรียนชั้น (อ่าน 3732) 19 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเทพสถ (อ่าน 4450) 26 ก.พ. 63
ประกาศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3643) 17 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 3578) 15 ม.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 4409) 12 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3944) 29 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึก (อ่าน 4746) 25 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3822) 29 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้ (อ่าน 4307) 28 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรกา (อ่าน 4879) 21 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์โครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 9 (อ่าน 4104) 09 พ.ย. 60
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) (อ่าน 4521) 08 เม.ย. 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ การสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่ (อ่าน 4250) 03 มี.ค. 60