ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 234) 29 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึก (อ่าน 572) 25 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 343) 29 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้ (อ่าน 482) 28 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรกา (อ่าน 630) 21 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์โครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 9 (อ่าน 668) 09 พ.ย. 60
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) (อ่าน 1045) 08 เม.ย. 60
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ การสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่ (อ่าน 779) 03 มี.ค. 60
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ประกาศรับนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 25 (อ่าน 1194) 02 มี.ค. 60
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเทพสถิตวิทยา (อ่าน 857) 17 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย นักเรียนหญิง (อ่าน 583) 01 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบแฟลต (อ่าน 611) 01 ธ.ค. 59
ตารางสอบ O - NET 2559 (อ่าน 592) 22 พ.ย. 59
จดหมายข่าวโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม.30 (อ่าน 592) 11 พ.ย. 59
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (อ่าน 618) 09 พ.ย. 59
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 1068) 09 พ.ย. 59
เผยแพร่วารสารประชาสัมพันธ์ สพม.30 (อ่าน 768) 06 เม.ย. 59
โรงเรียนภูพระวิทยาคม ส่งจดหมายข่าวโรงเรียน (อ่าน 794) 06 เม.ย. 59
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเพื่อศึกษาต่อ ม.1 และ 4 (อ่าน 825) 10 มี.ค. 59
ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 863) 02 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน (อ่าน 812) 23 ก.พ. 59
ชุมนุมยุวบรรณารักษ์ (อ่าน 1171) 09 ก.พ. 59
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญชม รายการ กบนอกกะลา (อ่าน 854) 22 ธ.ค. 58
จัดการแข่งขันกีฬา “สพม.ชัยภูมิเกมส์” (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 40 (อ่าน 932) 19 ธ.ค. 58
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณา (อ่าน 847) 19 ธ.ค. 58
โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 (อ่าน 798) 19 ธ.ค. 58
การถ่ายทำรายการ กบนอกกะลา ตอนวัฏจักรการเรียนรู้ พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง (อ่าน 694) 25 พ.ย. 58
หนังสือแจ้งปิด-เปิดเรียน (อ่าน 11865) 01 ต.ค. 58
ขอแสดงความยินดีนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ๑๗ ก.ย.๕๘ (อ่าน 806) 18 ก.ย. 58
การปักตราโรงเรียนบนเสื้อนักเรียน (อ่าน 1049) 18 ก.ย. 58
ปฏิทินวิชาการ ก.ย.-ต.ค.๕๘ (อ่าน 802) 18 ก.ย. 58
วันสุนทรภู่และยาเสพติด 2558 (อ่าน 823) 13 ก.ค. 58
ถ่ายทำรายการของ ECGO (อ่าน 747) 13 ก.ค. 58
วันไหว้ครู2558 (อ่าน 697) 13 ก.ค. 58
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2558 (อ่าน 752) 13 ก.ค. 58
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ อาเซียน วันที่ 14-15 สิงหาคม 2558 (อ่าน 849) 13 ก.ค. 58
ค่ายยุวบรรณารักษ์ (อ่าน 758) 13 ก.ค. 58
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพสถิตวิทยารับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประจำปีการศึกษา2558 (อ่าน 1403) 02 มี.ค. 58
การแข่งขันกีฬา สพม.ชัยภูมิเกมส์(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 39 (อ่าน 998) 16 ธ.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักครู (อ่าน 812) 08 ธ.ค. 57