ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้รับรางวัลกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 ประเภท "รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้รับรางวัล ใบรับรองและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ หน่วยงานหรือบุคคล จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในโครงการและกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 ประเภท "รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564" ระดับดีเด่น ปีที่ 4 ติดต่อกัน
อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,21:39   อ่าน 61 ครั้ง