ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 3
ประกาศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนมีความห่วงใยต่อสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน จึงประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2564
ในระหว่างหยุดเรียนขอให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยครูจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ และ Work from home ในช่วงเวลาดังกล่าว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,20:07   อ่าน 3116 ครั้ง