ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ด้วยโรงเรียนเทพสถิตวิทยา อำเภอเทพสถิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ตามที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดโรงเรียนเทพสถิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาทต่อเดือน
จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดที่นี่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2563,10:30   อ่าน 65 ครั้ง