ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรกา
ด้วยโรงเรียนเทพสถิตวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐  มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ตามที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดโรงเรียนเทพสถิตวิทยา

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 1495 ครั้ง