ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีลงนามสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกันกองทุนเงินให้กู้ยืม
วันที่ 3 พ.ย. 2563 นายไพฑูรย์ มณีจันทร์ รองผู้อำวนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เป็นประธานพิธีลงนามสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้กับผู้นักเรียนผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมอรุณรุ่งโรงเรียนเทพสถิตวิทยา

ชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2563,15:08   อ่าน 155 ครั้ง