ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 14 กันยายน 2563 ดร.อมร ชัยวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้มอบเกียรติบัตร จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้กับกลุ่มงานกิจการนักเรียน เนื่องด้วยได้รับรางวัล "ระดับทอง
ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ในการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563" โดยมี นายธนกร วรรณชัย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ห้วหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และตัวแทนสภานักเรียน ขึ้นรับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

ชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,19:58   อ่าน 36 ครั้ง