ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
วันที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้จัดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมมรกต โดยมี ดร.อมร ชัยวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เป็นประธานในการประเมิน

ชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,20:47   อ่าน 83 ครั้ง