ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30 ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาูมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศ จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิด พระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม จากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่นำสมัย สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย โดยเป็นโอกาสที่ประชาชนและเยาวชนทั่วไปจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การเป็นผู้รักการ เรียนรู้ตลอดชีวิตทางวิทยาศาสตร์ต่อไป ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 6-12) เมืองทองธานี

ชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2562,09:46   อ่าน 353 ครั้ง