ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด 62
เมื่อวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2562 นายธีระวัฒน์ จันทนาม พร้อมด้วย นายฉกาจ ภูถมทอง และ นายคุณากร อุเทนสุต ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้นำนักเรียนตัวแทนลูกเสือ เข้าค่ายอบรม โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วเคราว โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นปีะธานใรพิธี พร้อมด้วย ครู และนักเรียนตัวแทนลูกเสือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย (ขอบคุณภาพ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 )

ชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2562,14:51   อ่าน 77 ครั้ง