ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายอบรมคุณธรรมสัญจร 2562
เมื่อวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30 ได้ตัวแทนนักเรียนเข้ากิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนำหลักสูตรธรรมาวุธ "พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน" ณ พุทธยานศรีเจริญธรรม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,17:02   อ่าน 93 ครั้ง