ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายพุทธบุตร 2562
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30 จัดโครงการค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา โดยมี ดร.อมร ชัยวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เป็นประธานในพิธี และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง 

ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,16:23   อ่าน 113 ครั้ง