ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปลูกป่า 62
เมื่อวันที่ 17 พฤษาคม 2562 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30 พร้อมใจกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ในบริเวณโรงเรียน จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แผ่นดินตามนโยบายรัฐบาลที่ตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ จากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 20 รวมถึงสร้างความร่มรื่นสวยงาม

ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,16:20   อ่าน 91 ครั้ง