ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวัน  พฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 งานแนะแนว โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30  ได้จัดกิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ  หอประชุมเอนกประสงค์  โรงเรียนเทพสถิตวิทยา กิจกรรมครั้งนี้ มี ดร.อมร  ชัยวิเชียร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนร่วมพิธีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,10:16   อ่าน 197 ครั้ง