ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รายงานผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
วันที่ 10 กันยายน 2561 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30 ได้จัดให้มีการรายงานผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย และการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (2 ตุลาคม 2561) โดยการรายงานผลประเมินในครั้งนี้ มี ดร.อมร ชัยวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เป็นประธานในการประเมิน พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ ทองสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหาร คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังและเป็นกำลังใจให้แก่คณะครูที่เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2561,21:10   อ่าน 436 ครั้ง