ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สร้างฝายมีชีวิต
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ ฝายมีชีวิต ประจำปี 2561 ณ คลองห้วยเกตุ จุดซอยเทศบาล 10 โดยการจัดดครงการครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหารผ่านศึก กรรมการชุมชน จิตอาสา คณะผู้บริหารและคณะครู นักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา นักศึกษา ประชาชน พร้อมกันร่วมสร้างฝายมีชีวิต โดยมีนายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอำภอเทพสถิต เป็นประธานในพิธี

ชมกิจกรรม
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,16:09   อ่าน 181 ครั้ง