ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสหวิทยาเขตทุ่งดอกกระเจียว
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30 ร่วมเป็นสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโดยวิทยากรแกนนำปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 31 ณ ห้องประชุมอรุณรุ่ง และหอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา โดยมีคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนสหวิทยาเขตทุ่งดอกกระเจียว เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ประกอบไปด้วยโรงเรียนเทพสถิตวิทยา โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ และโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้มี นายสวาท ฤาชา รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารของแต่ละโรงเรียนเข้าให้กำลังใจในการประชุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,12:22   อ่าน 185 ครั้ง