ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง
   เมื่อเวลา  09.30 น  วัน  ศุกร์  ที่ 3  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560  โรงเรียนเทพสถิตวิทยา  นำโดย  ดร.อมร  ชัยวิเชียร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา   พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณะข้าราชการครูและบุคลรการทางการศึกษา  พนักงาน  ลูกจ้าง  นักเรียน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง  เพื่อใช้ในประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2560  ณ ห้องประชุมอรุณรุ่ง  โรงเรียนเทพสถิตวิทยา    เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงานและสร้างความสามัคคีในชุมชน  และมีการจำหน่ายกระทงการกุศล  เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดวะตะแบก  ตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

คลิกชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2560,12:01   อ่าน 231 ครั้ง