ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560
  ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 13 - 15 กันยายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเทพสถิตวิทยา กิจกรรมครั้งได้มี ดร.อมร ชัยวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมีโรงเรียนในเครือข่ายสหวิทยาเขตทุ่งดอกกระเจียว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2560,11:52   อ่าน 239 ครั้ง