ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมติดตามผลการเรียน 2560
วันที่ 11  สิงหาคม  2560  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อติดตามผลการเรียน น้อยกว่าเกณฑ์ เวลาเรียนปกติ โดยการประชุมครั้งนี้มี ดร.อมร  ชัยวิเชียร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา  เป็นประธานในพิธี  และมีครูที่ปรึกษาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2560,10:42   อ่าน 246 ครั้ง