ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ 2560
  เวลา 08.30 น วันที่ 12 สิงหาคม 2560 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และูผู้บริหาร นำโดย ดร.อมร ชัยวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เข้าร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ กิจกรรมภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอำเภอเทพสถิต เป็นประธานในพิธีและนำหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ข้าราชการ ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงนามถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดย เปิดกรวย, ถวายพานพุ่ม กล่าวคำอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา หลังจากนั้นทุกคนในพิธีก็ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2560,10:36   อ่าน 242 ครั้ง