ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 2560
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30 เป็นสถานที่จัดโครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 โรงเรียนด้วยกัน ได้แก่ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ และโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม และสำนักงานจัดหางาน จังหวัดชัยภูมิ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้็เด็กรู้จักตนเอง ค้นพบความสามารถ ความถนัดวางแผนชีวิต ด้านการเรียน และอาชีพ ประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษา คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น นิเทศติดตามผลงานแนะแนวสถานศึกษาทุกแห่ง โดยการจัดการประเมินในครั้งนี้มี ดร.อมร ชัยวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เป็นประธานในพิธี และมีนางปรียารัตน์ ขาวปั้น ศึกษานิเทศแลคณะกรรมการประเมิน สพม.30 เข้าให้กำลังใจในการประเมินในครั้งนี้

ชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2560,11:48   อ่าน 217 ครั้ง