ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่ 2560
   เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30 ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียน บุคลากร ได้ร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ กิจกรรมภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.อมร ชัยวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดย เปิดกรวย, ถวายพานพุ่ม กล่าวคำอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา หลังจากนั้นทุกคนในพิธีก็ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและต่อด้วยกิจกรรมแม่ลูกผูกพันธ์ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานที่เรียก น้ำตาจากหลายๆคนได้ไม่น้อย กิจกรรมวันนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนคุณแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่ และผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูพร้อมใจปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นไม้ โดยวันนี้บุคลากรและครูของ โรงเรียนร่วมใจกันใส่เสื้อสีฟ้าเพื่อ เทิดพระเกียรติแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทำให้บรรยากาศภายในงานดูสดใสเต็มไปด้วยความตื้นตัน

ชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2560,11:46   อ่าน 687 ครั้ง